HÅLLBARA MEDARBETARE!

Arbetsmiljölagen kräver förebyggande arbete för att medarbetare inte ska riskera ohälsa i arbetslivet. #Metoo har visat att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra inom alla verksamheter och att det inte räcker med policies och riktlinjer! 

Ett av verktygen för att bedriva ett sådant arbete är att bli medveten om vilka värderingar som styr medarbetarna och därmed organisationen. Värderingar är de ideal och rättesnören som har störst betydelse i våra liv. Men ofta är vi inte ens medvetna om dem och hur mycket de påverkar oss. Samtidigt är de avgörande för att samarbete och kommunikation ska fungera på en arbetsplats. Under denna workshop får du kunskap om vad värderingar är, hur de uppstår, hur de påverkas över tid och vad du kan göra för att skapa en förståelse för vad som driver dig och dina medarbetare.

För mer information och anmälan, klicka HÄR!

Image 2018-02-06 at 14.52

Post by Maria Frelin

Maria Frelin har i närmare tjugo år arbetat inom dagligvaruhandeln. På hennes ansvar har legat arbete med värdegrundsprocesser, personalutbildning, marknadsföring, kundbemötande. Och att väcka entusiasmen och känslan av delaktighet i och mellan olika personalgrupper. Dessförinnan arbetade hon som pedagog och lärare. Hon har också planerat och genomfört event samt projekt inom den skånska mattraditionen. Maria Frelin har stor erfarenhet av nätverkande och god förmåga att skapa kontakter.

Comments are closed.