Utan grund rasar bygget

Det är först när alla i ditt företag utgår från samma värdegrund som ni framgångsrikt kan arbeta mot samma mål.

VÄRDERINGAR

Värderingar kan låta som något personligt men är en viktig del i varje företags möjlighet att agera och lyckas på sin marknad. Värderingar är de ideal eller rättesnören som har störst betydelse i våra liv. Varje människa är stolt över sina värderingar och låter dem styra över prioriteringar och handlande. Därför är det viktigt att känna till medarbetarnas värderingar inför ett förändringsarbete.

FÖRÄNDRINGAR

Förändringar inom ett företag kan innebära att man måste etablera nya värderingar. Om medarbetarna inte kan göra dessa nya värderingar till sina egna kan företaget inte utvecklas. För att förändra värderingar måste man vara medveten om de man redan har. Och att man är motiverad och får möjlighet att matcha de personliga värderingarna med företagets.

FORSKNING

Forskning visar att både engagemanget för själva arbetet och viljan att dela företagets värderingar ökar väsentligt när medarbetarna känner till och förstår sina egna personliga värderingar. Och att de får möjlighet att praktisera dem i sin yrkesroll.

VALUE ONLINE

Value Online är en specifik modell med ett effektivt verktyg som Maria Frelins Projekt arbetar med. Value Online utforskar de värderingar som är viktiga för medarbetarna och för organisationen som helhet. Genom värdegrundsarbetet kan Maria Frelins Projekt tydligt visa på det som skiljer mellan företagets värderingar och det praktiska arbetet. Först därefter kan värderingarna användas för att leda vidare till förändringar, förbättrad attityd och ny samlad styrka. Det vinner alla på: företaget, personalen och kunderna.
color
http://www.mariafrelinsprojekt.se/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.mariafrelinsprojekt.se/
#c00160
style1
scrollauto
Loading posts...
#707070
on
none
loading
#707070
Sort Gallery
http://www.mariafrelinsprojekt.se/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
on
Newsletter Input text
off
off