Värderingar

Gemensamma värderingar – effektiva verktyg

Värderingar kan låta som något personligt men är en viktig del i varje företags möjlighet att agera och lyckas på sin marknad. Värderingar är de ideal eller rättesnören som har störst betydelse i våra liv. Varje människa är stolt över sina värderingar och låter dem styra över prioriteringar och handlande. Därför är det viktigt att känna till medarbetarnas värderingar inför ett förändringsarbete.

Maria Frelins Projekt - Värderingar

Post by Maria Frelin

Maria Frelin har i närmare tjugo år arbetat inom dagligvaruhandeln. På hennes ansvar har legat arbete med värdegrundsprocesser, personalutbildning, marknadsföring, kundbemötande. Och att väcka entusiasmen och känslan av delaktighet i och mellan olika personalgrupper. Dessförinnan arbetade hon som pedagog och lärare. Hon har också planerat och genomfört event samt projekt inom den skånska mattraditionen. Maria Frelin har stor erfarenhet av nätverkande och god förmåga att skapa kontakter.

Comments are closed.