Workshop på Hotel Noble House

IMG_0416

Tack alla deltagare på min workshop om värderingar idag! Det var oerhört inspirerande att få arbeta med er! Så här skrev en av deltagarna, Anna Gunnarsson på KBM Advokatbyrå:

TACK Maria Frelin på Maria Frelins Projekt för morgonens workshop om värderingar. Att framgångsrika företag och organisationer arbetar aktivt med värderingar är kanon och oftast en självklarhet och därav en stor del i att de faktiskt är framgångsrika. Men så många företag som inte arbetar med detta, hur framgångsrika hade dessa företag kunnat vara om de hade pratat värderingar med sin personal? Och hur står dina värderingar upp mot företagets värderingar som du arbetar på idag? Många tankar och många bra insikter. En workshop som fler borde ta del av.”

Tack Anna för de fina orden och Giulio Piovan för ett fint arrangemang på Hotel Noble House!

Post by Maria Frelin

Maria Frelin har i närmare tjugo år arbetat inom dagligvaruhandeln. På hennes ansvar har legat arbete med värdegrundsprocesser, personalutbildning, marknadsföring, kundbemötande. Och att väcka entusiasmen och känslan av delaktighet i och mellan olika personalgrupper. Dessförinnan arbetade hon som pedagog och lärare. Hon har också planerat och genomfört event samt projekt inom den skånska mattraditionen. Maria Frelin har stor erfarenhet av nätverkande och god förmåga att skapa kontakter.

Comments are closed.